Αλέκα  Ζορμπαλά

Δικηγόρος


το δικηγορικό γραφείο "Γεώργιος Α.Ζορμπαλάς- Αλεξάνδρα Γ.Ζορμπαλά" λειτουργεί συνεχώς από το 1953 στην Αθήνα.

Ωλένου 9 & Ευελπίδων, Τ.Κ. 113 62 Αθήνα

Τηλ. 210 6778325, Fax 210 8626900

6944 613555

a.zorbala@yahoo.gr